OBI katalog - 13.01.2020. - 26.01.2020. - VIŠE NE VRIJEDI

OBI katalog

13.01.2020. - 26.01.2020. - VIŠE NE VRIJEDI

1 3 4
OBI katalog - 13.01.2020. - 26.01.2020.. Stranica 1.
1 3 4

Prelistajte kroz ovaj OBI katalog koji važi od 13.01.2020. do 26.01.2020., kako biste vidjeli najnovije ponude. Na 4 stranica trenutnog tjednog kataloga pronaći ćete najbolje proizvode iz kategorije Sve za kuću. Ako želite da uštedite u sljedećoj kupovini u trgovini OBI, ne zaboravite pregledati cijeli akcijski katalog od stranice 1 do stranice 4.Ako želite pametno kupovati i uštediti u vašoj sljedećoj kupovini u trgovini OBI, ne propustite najnovije akcijske kataloge sa odličnim cijenama i još boljim popustima. Svaki dan se vratite na web stranicu Moji Katalozi kako ne biste propustili odlične promocije koje vam nude vaši omiljeni trgovci.

L e t a k5 0 0 0 / 2 0 .P o n u d av r fi j e d fio d 1 3 . 0 1 .d o2 6 . 0 1 .2 0 2 0 . O d n o s n od o r a s p r o d a j ez a l fi h au t om t e rm fi n u . 2g o d fi n eg a r a n c fi j e T opc fi je n a 390 , = = SA L E V fiš ted fi te100 m 29, 0 = = k om . K 3F u l lC o n t r o l P r fi t fi s a ko d2 0 1 2 0b a r a , 3s t e p e n ap r fi t fi s k a ,s e t m l a z n fi c a : l e p e z a s t a fi r o t a c fi o n as ak a b l om , t e l e s k o p s k ad r š k a , š fi f r aa r t fi k l a :1 4 4 5 1 9 IXOL INO fig r a čk ab u š fi l fi c a 60W/1 2V POK LON T opc fi je n a 29 , ) = V fiš ted fi te43% 16 , ) = k om . R u č n fiu s fi s fi v a čz aa u t o D u ž fi n ak a b l a3m ,t e ž fi n a0 , 5k g , š fi f r aa r t fi k l a :1 4 6 2 4 1 2g o d fi n eg a r a n c fi j e 2g o d fi n eg a r a n c fi j e 2g o d fi n eg a r a n c fi j e s a fi n t e g r fi s a n omb a t e r fi j om s a l a s e r om T opc fi je n a T opc fi je n a V fiš ted fi te50 m V fiš ted fi te20 m 169 , ) = 1 19 , ) = k om . I z v fi j a čB o s c hE a s yD r fi l ln aa k u .p o g o n1 2V 1 , 5A h ,0 7 0 0o /m fi n ,b r z os t e z n ag l a v a ,m a k s .b u š e n j e ud r v o :6mm ,č e l fi k :6mm ,š fi f r aa r t fi k l a :1 2 5 2 2 3 8 T opc fi je n a V fiš ted fi te30 m V fiš ted fi te30 m 79 , ) = k om . I n d u s t r fi j s k ag r fi j a l fi c a K e r am fi č k ag r fi j a l fi c a ,d v as t e p e n ag r fi j a n j a , 1 5 0 0 / 3 0 0 0W ,š fi f r aa r t fi k l a :4 2 1 5 4 2 89 , ) = k om . CM Ir u č n ak r u ž n ap fi l a S n a g a1 4 0 0Wp fi l j e n j a fir e z a n j a .d u b fi n a s j e č ed r v a j e6 3mm ,š fi f r aa r t fi k l a :1 2 0 7 7 4 2g o d fi n eg a r a n c fi j e T opc fi je n a 109 , ) = 109 , ) = T opc fi je n a 1 19 , ) = 32 , ) = 89 , ) = 28 , ) % k om . U s fi s fi v a čz am o k r o fis u h ou s fi s a v a n j e S n a g a :1 2 5 0W ,2 0L ,t r a n s p o r t n fit o č k fi ć fi , r a z n fid o d a c fi ,š fi f r aa r t fi k l a :1 1 3 4 1 6 V fiš ted fi te12 % m2 T r o s l o j n fip a r k e t D fim e n z fi j a :1 1 0 0 x 1 8 0 x 1 4mm ,p a k .1 , 5 8m 2 , N a t u r l a k,š fi f r aa r t fi k l a :1 2 5 5 4 4 H r a s t, š fi f r aa r t fi k l a :1 2 3 1 4 5

OBI letáky

Najpopularniji katalozi