OBI katalog - 13.01.2020. - 26.01.2020. - VIŠE NE VRIJEDI

OBI katalog

13.01.2020. - 26.01.2020. - VIŠE NE VRIJEDI

2 4
OBI katalog - 13.01.2020. - 26.01.2020.. Stranica 2.
2 4

Prelistajte kroz ovaj OBI katalog koji važi od 13.01.2020. do 26.01.2020., kako biste vidjeli najnovije ponude. Na 4 stranica trenutnog tjednog kataloga pronaći ćete najbolje proizvode iz kategorije Sve za kuću. Ako želite da uštedite u sljedećoj kupovini u trgovini OBI, ne zaboravite pregledati cijeli akcijski katalog od stranice 1 do stranice 4.Ako želite pametno kupovati i uštediti u vašoj sljedećoj kupovini u trgovini OBI, ne propustite najnovije akcijske kataloge sa odličnim cijenama i još boljim popustima. Svaki dan se vratite na web stranicu Moji Katalozi kako ne biste propustili odlične promocije koje vam nude vaši omiljeni trgovci.

T opc fi je na 26 , ) = T opc fi je na 14, 9 ) = V fiš ted fi te26% 19 , ) = k om . M a g n e t n fin o s a č z as k fi j e fi l fib o r d T opc fi je na 99 , ) = 89 , ) = T opc fi je na Z a2p a r as k fi j a ,š fi f r aa r t fi k l a : 1 2 4 4 1 2 d u ž fi n a2 0cm T opc fi je na 129 , ) = V fiš ted fi te20KM 79 , ) = D r v e n es a n k eL ION M e t l fi c az aa u t o d u ž fi n a5 9cm , š fi f r aa r t fi k l a : 1 4 6 2 4 5 V fiš ted fi te50% 7 , ) % k om . 1s j e d a l o ,D fim . :1 0 0x3 7cm ,m a x .n o s fi v o s t6 0k g , š fi f r aa r t fi k l a :7 1 2 8 1 92 69 ,90KM / k om . 2s j e d a l a ,D fim . :1 1 0x3 7cm ,m a x .n o s fi v o s t9 0k g , š fi f r aa r t fi k l a :7 1 2 8 2 00 79 ,90KM / k om . 3s j e d a l a ,D fim . :1 2 5x3 7cm ,m a x .n o s fi v o s t1 2 0k g , š fi f r aa r t fi k l a :7 3 2 4 6 01 89 ,90KM / k om . 99 , ) = k om . B u k o v od r v o ,d fim . : 1 1 0cm ,m a x .n o s fi v o s t9 0k g , š fi f r aa r t fi k l a : 1 4 6 0 4 7 15 , ) = D r v e n es a n k eL ION V fiš ted fi te30KM k om . t e s / 5KM 9 , 4 d u ž fi n a5 9cm M a g n e t n fin o s a čz as k fi j e 99 , ) = 9 7 0 5 4 1 : a l k fi t r aa r f fi š D v as t e p e n ag r fi j a n j a ,1 2V ,n aa u t ou p a l j a č , d fim . :9 8 x 5 0cm ,š fi f r aa r t fi k l a :9 8 2 7 2 88 k om . T opc fi je na a n z fi l k u t o r P u ć u b ao az um g U l o ž a kz as j e d a l os ag r fi j a č em Z a3p a r as k fi j a fi l fi2b o r d a , š fi f r aa r t fi k l a : 1 2 4 4 1 1 V fiš ted fi te10 % SA L E k om . Sp o r t s k es a n k eL ION D fim . : 1 0 0cm ,š fi f r aa r t fi k l a : 1 4 6 0 5 0 T opc fi je na 89 , ) = V fiš ted fi te20KM 69 , ) = o d k om . G r fi j a č es t a v fi t eu r u k a v fi c e fiu ž fi v a j t euo s j e ć a j u t o p l o t ed o6s a t fi ! T opc fi je na 7 , ) % k om . Lo p a t az as n fi j e g P r a c t fi cE c o D fim . :3 7 x 2 9cm , š fi f r aa r t fi k l a :1 4 5 1 6 0 T opc fi je na 15 , ) % k om . T e l e s k o p s k a l o p a t az as n fi j e g N a n g aC a r T opc fi je na 45 , ) = k om . G r t a l fi c az as n fi j e g D fim . :8 0 x 4 5cm , š fi f r aa r t fi k l a :1 0 0 7 3 0 D fim . :2 9 x 3 4cm , š fi f r aa r t fi k l a :1 4 5 1 6 3 T opc fi je na 29 , ) = k om . Lo p a t az as n fi j e g D fim . :5 5 x 4 0cm , š fi f r aa r t fi k l a :1 4 5 1 6 1 T opc fi je na 25 , ) = k om . A l um fi n fi j s k a l o p a t az as n fi j e g A l fi c e50P D fim . :5 0 x 3 5cm , š fi f r aa r t fi k l a :1 4 5 1 6 4 T opc fi je na 9 , ) % k om . R a z b fi j a č l e d a D fim . :1 5 x 1 0 8cm , š fi f r aa r t fi k l a :1 4 5 1 6 5 G r fi j a čz ar u k e š fi f r aa r t fi k l a : 1 2 5 6 1 5 2 , 9 5KM / k om . T opc fi je na 79 , ) = k om . Lo p a t aS n ow M o n s t e r D fim . :7 5 x 6 5cm , š fi f r aa r t fi k l a :1 4 5 1 6 6 2g o d fi n eg a r a n c fi j e T opc fi je n a 1790 , = = V fiš ted fi te300 m S n a g a4 ,0kW 1490 , = = Š fi r fi n af r e z a5 2cm k om . Sam o h o d n ab e n z fi n s k a f r e z az as n fi j e gG TM M -6 1 4 t a k t n a ,3 , 5kW ,u g a ob a c a n j a s n fi j e g ad o1 8 0 0 ,š fi r fi n a f r e z e 5 8cm ,v fi s fi n a5 5cm , š fi f r aa r t fi k l a :7 9 0 1 9 3 2g o d fi n eg a r a n c fi j e 2g o d fi n eg a r a n c fi j e T opc fi je na 429 , ) = 1499 , ) = V fiš ted fi te150 m 1349 , ) = k om . V fiš ted fi te80 m 34, 9 ) = k om . E l e k t r fi č n af r e z az as n fi j e gA L -KO P o d e s fi v aš fi r fi n a fi z b a c fi v a n j a ,3cmv fi s fi n s k fip o d e s fi v ar u č k a , d fim . :5 5x4 0 cm ,š fi r fi n a f r e z e3 7cm ,v fi s fi n ag r t a n j ad o2 5cm ,u g a o 0 š fi f r aa r t fi k l a :1 2 4 8 3 9 b a c a n j as n fi j e g ad o1 8 0, 2 T opc fi je na Sam o h o d n a B e n z fi n s k af r e z az a s n fi j e gA L -KO560I I 3 1 8 2cm ,s n a ž a nr o b u s n fi 4 t a k t n fim o t o r ,m a x .v fi s fi n a f r e z a5 0cm , m a x .d om e td o1 0 1 5m ,u g a ob a c a n j a 0 ,š fi f r aa r t fi k l a :4 1 6 4 0 8 s n fi j e g ad o1 8 0

OBI letáky

Najpopularniji katalozi